top of page

מויזיק|key הינה חברה הפועלת להטמעה ויישום תהליכי פיתוח ארגוניים, חברתיים ואישיים דרך שימוש בכלי חשיבה מוזיקליים.

שיטת MIP הייחודית מובילה לניהול צוות מקצועי-יצירתי בעולם משתנה.

ההרצאות, הסדנאות וההשתלמויות של מיוזיק|key מציגות תפיסה המאפשרת לכל אחד ואחת מאיתנו להשתמש במוזיקה ליצירת שינוי במרחב ההתנהגותי, הקוגניטיבי, הפיזי והמנטלי.

ובנימה אישית...

טל בן אור

יוזם ובעלים

מומחה בהובלת תהליכי שינוי. מוזיקאי, מורה, מנהל, יזם, יוצר וחוקר. 
תופס את המוזיקה כמפה המפרשת ומתווה תהליכים של שינוי.
מתוך מטרה לפתח שפה חדשה במערכות, תוך הטמעת עקרונות חשיבה שיאפשרו תהליכי שינוי מתקדמים, יצר ופיתח את שיטת

© M.I.P - Music Implementation Process

bottom of page