top of page

על פרשת השבוע

המוסיקה בפרשת השבוע התחיל להיכתב בתקופת פסח 2019.

הייתי בעיצומו של תהליך כתיבת התזה לתואר השני והרגשתי צורך לכתוב ללא חוקים, ללא פרשנויות ומחקרים קודמים.

מוסיקה בחיים כתפיסת עולם שלי באה להנכיח את מקומה של המוסיקה בכמה שיותר היבטים של היום יום אצל בני האדם וראיתי בחיבורה של המוסיקה לפרשת השבוע קרקע פורייה לדמיון ויצירתיות שהיו צריכים למצוא דרך למימוש. 

הכתיבה ברובה נעשתה לפני תאריך הפרשה על מנת לתת לתובנות זמן להבשיל. חלק מהפרשות דרשו ממני יצירתיות שמעבר למה שתכננתי ומצאתי את עצמי נאחז במילה, משפט ולעיתים רק  במספר המופיע בפרשה. פרשות רבות אחרות נכתבו תוך בהירות רבה וחיבור טבעי ומדויק בין המוסיקה לאחד או יותר מנושאי הפרשה.

 

קריאה מהנה מעוררת ומאפשרת.

*הקליקו על שם הספר כדי לפתוח את רשימת הפרשות.

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

pageUp4
bottom of page