top of page

סיפורים קצרים

בתקופות שונות של חיי מצאתי את עצמי מחפש דרך לעורר חשיבה ודמיון, לבדוק האם דרך סיפור אצליח לבטא עולמות פנימיים שלי. את גמד הלב כתבתי ראשון ובעקבותיו באו השאר, הרגשתי  אושר בלמצוא את המילים והמשפטים, להתרחשות של הלב, המחשבה והדמיון הפנימיים שלי.

אתם מוזמנים לקרוא ובתקווה גם לכם יפתחו עולמות נוספים-

מחשבות של לילה

pageUp5
bottom of page