top of page

M.I.P - Music Implementation Process

המוזיקה הינה חלק מהותי בחיינו ומכך, משקפת עבורנו תהליכים אישיים וחברתיים כאחד.

עלינו רק להתבונן...

שיטת M.I.P  מבוססת על כלי עבודה הלקוחים מתוך עולם המוזיקה ומאפשרת לשמוע, ללמוד ולהבין תהליכים באמצעותם.

המוזיקה פועלת ומשפעיה עלינו ברגש, בשכל ובגוף. היא מהווה תקשורת ושפה, יצירתיות ודמיון, מחשבה פתוחה ומיקוד רעיוני.

M.I.P פוגשת את האדם, הקבוצה, החברה או הארגון במקום בו הם נמצאים ומשם, באופן פשוט, יצרתי ומעורר השראה מובילה אותם לשינוי הרצוי עבורם.

M.I.P מאפשרת הטמעת חשיבה יצירתית לרעיונות יישומיים בארגונים, חברות, בתי ספר ובאנשים הנמצאים בתהליכי פיתוח ושינוי. 

M.I.P מאפשרת לאדם להעצים את עצמו ואת קול החיים דרך המוזיקה באופן מעורר השראה, על מנת למצות כישורים, ידע וניסיון אישי לפתרונות יצירתיים.

M.I.P מביאה את סגולות המוזיקה בחזרה להעצמת החיים, הבנתם והובלת תהליכי שינוי.

M.I.P מאפשרת לנו לפתח וליישם ניהול לימוד חקר והבנה יצירתיים בעולם משתנה.


M.I.P שיטה המביאה אפשרות לשינוי. הסתכלות במבט חדש, יצירתי ומאתגר.

 

שיטת  M.I.P מוטמעת באמצעות הרצאות, סדנאות וימי עיון ובכך מאפשרת לנו להפוך לחברה חיובית, שמחה ומחוברת יותר לעצמנו. כי מוזיקה זה חיים וחיים זה מוזיקה.

bottom of page