top of page
pageUp2

מוזיקה מחוללת שינוי - סדרת הרצאות

מוסיקה מחוללת שינוי מביאה ביטויי חוויתי ומעורר על כוחה ומקומה של המוסיקה בחיינו.  "רואים את הקולות" בהקשבה למוסיקה כגורם רגשי מפעים ומשמעותי. 

הסדרה עוקבת אחר חיבורה של המוסיקה לאנשים ללא הבדלי גיל, השכלה, או מגדר כל שהוא.

חושפת היבטי חיים בהם המוסיקה נמצאת, נוגעת, משפיעה ויוצרת תובנות ליצירת שינוים בגישות ותפישות חיים.

הסדרה מציעה דרך להתחדש, להתרענן וליצור איכות חיים. 

המחול והתנועה במוזיקה

על חיבור התנועה למוזיקה

וכוחה להזיז ולהניע אותנו ביום יום

איך זה שלא כל בני האדם שרים ומנגנים?

על דרכה של המוזיקה להניע לעשייה, התרגשות ומימוש חלומות

מנהיגות בראייה מוזיקלית

על המוסיקה ככלי להתבוננות במנהיגות עבודת צוות ובמבנה ארגוני

השיחה שבמוסיקה

על יכולתה של המוסיקה לשוחח

על הוויה חוויה במוסיקה ובמגילת אסתר

על כוחה של המוסיקה להשתלב

ולרגש בקריאת טקסט

משואה לתקומה דרך היצירה

"מחייה המתים" מאת נועם שריף

על המוסיקה כמספרת

מוזיקה נושאת זיכרון

על כוחה של מוזיקה לשאת זיכרון בהיבטי חיים שונים- קולקטיבי, קהילתי, משפחתי ואישי. 

להתרגש כל בוקר מחדש

על המוזיקה ככוח מרכזי ומשפיע בחיי היום יום

היצירה המוזיקלית כמוצר

על תהליכי היצירה המוסיקלית כמוצר צריכה

מה למוסיקה ולאהבה

על חיבורה של המוסיקה לאהבה

מוסיקה אמונה ותפילה

על מופלאות המוסיקה בתפילה ואמונה

להאזין לרוק לשמוע קלאסי

על השפה הקלאסית בעולם הרוק

bottom of page