top of page

בלוג - כתבתי 

הקליקו לקריאה

הקליקו לקריאה

הזרם השלישי באינטרקציה מוסיקלית

יחודו של מחקר זה הוא בהנגשת המוסיקה לאוכלוסיות היעד ע"י שימוש במוסיקה ככלי אקטיבי היכול ליצור שינוי רגשי, זהותי ותקשורתי בתחושת השלומות (being well) של הפרט. הסתכלות חדשה על המושגים של חינוך מוסיקלי, טיפול במוסיקה, עשייה מוסיקלית והאזנה, יצרו מרחב חדש לגישה הנקראת הזרם השלישי באינטראקציה מוסיקלית.

bottom of page